Aké sú náklady na vedenie účtovníctva?

Spoľahlivé vedenie účtovníctva

Každá firma, ktorá v niečom podniká, si musí viesť účtovníctvo. Vedenie účtovníctva je záležitosť, ktorú si daný podnik alebo firma riešia vo vlastnej réžií, čiže majú  na to svojich zamestnancov alebo si túto činnosť dajú spraviť externej firme. Otázne je aké sú náklady na vlastného zamestnanca a aké sú náklady na vedenie účtovníctva cez externú firmu. Vedenie účtovníctva je bezpodmienečnou súčasťou každej firme. Spracovávať všetky podklady ku mzdám, k daniam k personalistike, ku chodu spoločnosti, platiť účty, riešiť podvojné či jednoduché účtovníctvo, toto všetko obnáša vedenie účtovníctva. Otázne však je či si túto činnosť vykonávate sami, respektíve máte na to svojich zamestnancov alebo si túto činnosť dávate vykonávať externe. Častým rozhodujúcim faktorom je aj veľkosť spoločnosti. Každá väčšia spoločnosť, ktorá má nad 10 zamestnancov má zvyčajne svojho vlastného účtovníka. Na druhej strane, zasa malý podnikatelia, či živnostníci, ktorý tiež musia vykonávať vedenie účtovníctva, zverujú túto činnosť do rúk externých firiem. Je to pre nich menej náročné ako finančne , tak aj personálne. Často ani nemajú vlastné priestory. Ak sa pozrieme na vedenie účtovníctva z pohľadu nákladov, dá sa povedať, že je to porovnateľne.

Profesionálne vykonané účtovníctvo

Mzdy a vedenie účtovníctva

Účtovníctvo vo firmách

Zaplatenie kvalifikovaného účtovníka je asi na úrovni zaplatenia danej externej firmy. Samozrejme, tieto firmy majú na všetko svoje cenníky, ale predsa len, aj kvalifikovaný účtovník, ktorý pozná svoju hodnotu potrebuje isté finančné ohodnotenie. Takže ak sa na vedenie účtovníctva pozeráme z pohľadu nákladov, nedá sa povedať, že je niektorá z možností vyslovene lepšia. Ak vedenie účtovníctva zveríte externej firme, máte to v podstate bez problémov. Zvyčajne vás kontaktujú len v prípade, že sa vyskytol nejaký problém. Vždy vám odovzdajú dané papiere a dokumenty, ktoré potrebujete. V každom prípade vedenie účtovníctva si vyžaduje značnú finančnú investíciu, ale zasa je to vec, bez ktorej sa žiadna spoločnosť nezaobíde. Jednoducho účtovníctvo by malo byť v poriadku v každej  firme, aby ste sa zbytočne nemusí zaoberať problémami a vyhli sa tak pokutám , sankciám a iným komplikáciám, prípadne rôznym kontrolám. Takže či už sa rozhodnete pre externú firmu alebo pre vlastného zamestnanca, dbajte na to, aby vaše účtovníctvo bolo vždy v poriadku.

Viac o vedení účtovníctva na https://www.easystart.sk/