Zváracia technika

Podľa čoho vyberať elektródy na liatinu?

Elektrody na liatinu z jedného e-shopu

Elektródy môžu byť pre nezainteresovaných ľudí španielskou dedinou a pokiaľ spomenieme elektródy na liatinu, tak dotyčný už zrejme nebude vedieť vôbec reagovať. Ak sa však zváraniu venujete aspoň okrajovo, určite viete čo je podstatou elektród na liatinu a na čo slúžia. Zváranie by štandardne malo byť realizované výlučne profesionálne vyškolenou osobou, no častokrát je realizované aj v domácich podmienkach zo strany amatérskych zváračov. Zváranie by sme mohli charakterizovať ako proces spájania dvoch materiálov, pri čom pozostáva z troch základných úkonov, ktorými je tavenie, zliatie a následné ochladenie vytvoreného spoja. Elektrody na liatinu sa považujú za prídavný materiál v rámci zváracieho procesu. Pokiaľ