Filozofia tenisového trénera a jeho poslanie v živote hráča

Tenisová lopta na antuke počas tenisového tréningu

Byť tenisovým trénerom je neľahká úloha. Je to nielen zodpovedná práca, ale aj taká, ktorá si vyžaduje dostatok informácií, schopností a predpokladov k tomu, aby mohol tréner viesť svojho hráča. Už od začiatku musí mať tréner odpovede na množstvo otázok, ako napríklad na to, prečo vlastne trénuje či čo chce prioritne dosiahnuť. Mal by si byť tiež vedomý toho, či spadá do kategórie dobrých trénerov. Tenisový tréner Bratislava je poslanie, nie práca. Dôležité je taktiež poznať svoje remeslo, teda vedieť hráča správne usmerniť, správne mu nahrať a poznať nedostatok každého nepodareného úderu. Tenisový tréner musí byť jednoducho odborník, ktorý sa do svojej práce rozumie. Dôležitá je samozrejme aj osobnosť samotného trénera, ktorý by mal byť trpezlivý a mal by vedieť hráča vždy podržať a podporiť.

Trénovanie tenisu s trénerom tenisu

Čo spadá pod základné kritéria, ktoré charakterizujú dobrého tenisového trénera?

Týchto kritérií je viacero a v mnohých prípadoch sú individuálne. Existuje jedno základné pravidlo, ktoré hovorí o tom, že čo tenisový tréner, to iný názor a pravidlá. Tenisový tréner by sa v prvom rade mal stotožniť s názormi a potrebami svojho zverenca. Tenisový tréner by nemal na prvé miesto klásť výhru, ale zdravie a duševnú pohodu svojho zverenca. Medzi základné spadajú nasledovné kritéria:

  • Upešnosť tenisového trénera: určuje sa na základe jeho výsledkov. Z toho dôvodu by sa mal tenisový tréner posnažiť mať so svojim zverenami čo najlepšie výsledky, čo v budúcnosti ovplyvňuje jeho trénerskú kariéru. Tieto výsledky sú merané nielen kvalitou, ale aj ich kvantitou. Mať čo najviac výborných výsledkov u viacerých tenistov je na nezaplatenie.
  • Trénerská kvalifikácia: spadá sem ochota a chuť učiť sa niečo nové. To znamená, že kvalitný tenisový tréner by mal byť kvalifikovaný a mal by mať chuť neustále sa prispôsobovať trendom, ktoré sa na tenisových kurtoch udejú a snahu prispôsobiť sa im. Práve toto je jedným z určujúcich faktorov úspešnosti tenisového trénera.
  • Hráčske skúsenosti tenisového trénera: ten, kto ovláda len teoretické poznatky svojho zverenca niečo naučí len skutočne ťažko. Preto by mal mať tenisový tréner určité skúsenosti s hraním tenisu aj z reálneho života. Skúsenosti však nemusia byť na profesionálnej úrovni.
  • Osobné predpoklady tenisového trénera: v tomto bode dominuje najmä to, či je pre trénera tenis celoživotným poslaním. Toto kritérium býva často krát ovplyvnené vekom trénera. Len taký tenisový tréner je dobrý, ktorý má k tenisu vybudovaný pozitívny vzťah.

Do akej miery dokáže tenisový tréner ovplyvniť hráča?

Tenisový tréner predstavuje pre hráča vzor. Správna motivácia vedie hráča k tomu, aby dokázal podávať výborné výsledky. Tenisový tréner teda predstavuje jednu z najdôležitejších postáv v živote hráča. Pre mnohých hráčov predstavuje tréner tú najdôležitejšiu osobu v ich hráčskej kariére. Hráč by si teda mal vybrať takého trénera, ktorý mu bude maximálne vyhovovať. Ak aj vy hľadáte trénera, navštívte stránku www.tenis-trener.sk, kde nájdete aj množstvo zaujímavých informácií zo sveta tenisu.