Kladenie zámkovej dlažby očami odborníkov

Profesionálne kladanie zámkovej dlažby

Kladenie zámkovej dlažby patrí medzi klasické činnosti v záhradách našich rodinných domov. Menej skúseným domácim majstrom by sme pre začiatok odporučili nechať kladenie zámkovej dlažby na profesionálnu firmu. V nej totižto pracujú skúsení ľudia, ktorí majú v tejto oblasti niekoľkoročné praktické skúsenosti a celý proces vám zastrešia plne v súlade so zásadami správnej pokládky a vašimi predstavami. Pozrieme sa bližšie na terénne úpravy, na ktoré sa popri základoch či rámovaní zabúda, no rovnako vedia pozitívne i negatívne ovplyvniť výsledok kladenia zámkovej dlažby. Len máloktorá záhrada či pozemok sú v dokonalej rovine a väčšinou sa sem – tam vyskytuje v tomto priestore i nejaký ten “bubon” či priehlbina. Samozrejme aj terénne úpravy je možné zveriť do starostlivosti profesionálov.

Kladenie zámkovej dlažby by malo nasledovať až po správnych terénnych úpravách 

Kladenie zámkovej dlažby okolo domu

Úpravy pred kladením zámkovej dlažby

Súčasťou terénnych úprav pred kladením zámkovej dlažby je vyspádovanie pozemku. Tu hovoríme predovšetkým o dažďovej vode, ktorá by mala byť svojpomocne odvádzaná na požadované miesto. Ideálne je vytvoriť také podmienky, kedy voda bude odvádzaná na miesto, kde nebude prekážať krátkodobé zamokrenie a ani podmočenie. Ak takýto priestor na pozemku nemáte, vyriešte to teda odvedením dažďovej vody do drenáže alebo kanalizácie. Platí pravidlo, že táto voda by nemala byť odvádzaná do tesnej blízkosti domu, garáže či inej stavby. Výsledok kladenia zámkovej dlažby môže byť len tak kvalitný aká je zemina tvoriaca podložie. V tomto ohľade je dôležité dávať pozor na rozváženie pôvodných vrstiev zeminy. V reáli sa totiž neraz stáva, že majiteľ pozemku stratí prehľad o jednotlivých vrstvách pôdy a do spodných partií je uložená kvalitná ornica. Na ňu je následne uložené nekvalitné podorničie a omyl je na svete. Zamestnanci špecializovanej firmy takto nepríjemnú situáciu určite nespôsobia. Jeho súčasťou sú však často kamene a ílovité častice a navyše sa v ňom takmer vôbec nevyskytujú živiny a organická hmota. Taktiež v ňom môže chýbať aktívny pôdny život, bez ktorého prakticky pôda nemôže plniť svoju hlavnú funkciu. Premeniť takúto zeminu na úrodnú môže v praxi trvať niekoľko rokov, v dôsledku čoho bude efektívnejším riešením jej odstránenie a navezenie novej ornice. Výsledkom toho sú však len a len zvýšené výdavky a stratený čas, ktorý môžete predsa tráviť na svojom pozemku aj príjemnejším spôsobom.  

Spoločnosť Exterierstav spol. s.r.o. vám zabezpečí stavbu plotu, pokládku dlažby, ale i množstvo iných služieb, pre viac informácií kliknite na http://exterierstav.sk/.