Nepodceňujte vypracovanie podnikateľského zámeru

Vypracovanie podnikatelskeho zameru pre a proti

Dobrý podnikateľský zámer môže byť pre vašu firmu plusom, je to dokument, ktorý by vás mal sprevádzať na ceste vášho podnikania, môžete ho pravidelne meniť a opravovať podľa momentálnej situácie. Vypracovanie podnikatelskeho zameru môže slúžiť len pre vaše potreby, no môžete ho potrebovať pri žiadosti o úver od banky, prípadne ak žiadate iné dotácie alebo hľadáte investorov. Niektorí podnikatelia si myslia, že stačí hrubo načrtnúť vaše podnikateľské plány, nie je to však pravda, pri vypracovaní podnikateľského zámeru si treba dať záležať. Podnikateľský zámer môžete potrebovať aj pre potreby úradu práce. Momentálne je možné požiadať o dotáciu z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a každý, kto požiada o túto dotáciu, musí zároveň predložiť aj podnikateľský zámer.

Podnikateľský zámer vypracujte pravdivo

Vypracovanie podnikatelskeho zameru z praxe
Zodpovedné vypracovanie podnikateľského zámeru

Podnikateľský plán je niekoľkostranový dokument, ktorý by ste mali vypracovať čo najpravdivejšie a najmä by mal byť v súlade s realitou. Na úvod by ste mali predstaviť vašu firmu od úplného začiatku. Kedy vznikla, prípadne aká je história firmy, kto sú konatelia firmy, adresa, právna forma a ďalšie základné údaje. Ďalej opíšte samotný podnikateľský zámer, aké produkty a služby idete predávať, aká by mala byť cieľová skupina zákazníkov, resp. komu sú produkty určené. Keď budete mať reálny obraz o tom, pre akých zákazníkov sú vaše produkty a služby určené, podľa toho môžete vybrať ideálny spôsob reklamy. Marketing je v podnikaní zvlášť dôležitý, treba zvoliť stratégiu, ktorá zaujme práve cieľovú skupinu no každá reklama niečo stojí a pri vypracovaní podnikateľského zámeru treba myslieť aj na túto záležitosť a vyčísliť náklady na propagáciu spoločnosti. 

Pri vypracovaní podnikateľského zámeru nezabudnite na finančné plánovanie

V podnikateľskom zámere nesmiete zabudnúť na finančnú stránku zámeru, treba zvážiť svoje silné stránky ale reálne aj zvážiť, ktoré sú vaše slabé miesta. Vždy je lepšie mať reálny obraz o konkurencii ako príliš veľké očakávania a potom byť sklamaný. K podnikateľskému zámeru môžete priložiť podrobné kalkulácie, výrobné náklady, aké sú vaše očakávané objemy predaja a aký zisk by mala firma po určitom čase dosiahnuť. Vypracovanie podnikateľského záberu vás môže stáť množstvo energie, ktorú môžete venovať niečomu, v čom sa vyznáte, pretože nie každý si poradí s podnikateľským zámerom sám. Ak hľadáte niekoho, kto zámer vypracuje za vás, skúste zájsť na stránku https://marekstraka.com/