Podľa čoho vyberať elektródy na liatinu?

Elektrody na liatinu z jedného e-shopu

Elektródy môžu byť pre nezainteresovaných ľudí španielskou dedinou a pokiaľ spomenieme elektródy na liatinu, tak dotyčný už zrejme nebude vedieť vôbec reagovať. Ak sa však zváraniu venujete aspoň okrajovo, určite viete čo je podstatou elektród na liatinu a na čo slúžia. Zváranie by štandardne malo byť realizované výlučne profesionálne vyškolenou osobou, no častokrát je realizované aj v domácich podmienkach zo strany amatérskych zváračov. Zváranie by sme mohli charakterizovať ako proces spájania dvoch materiálov, pri čom pozostáva z troch základných úkonov, ktorými je tavenie, zliatie a následné ochladenie vytvoreného spoja. Elektrody na liatinu sa považujú za prídavný materiál v rámci zváracieho procesu. Pokiaľ predsa len patríte do segmentu amatérskych zváračov, v predajni so zváračským materiálom vám určite ochotne poradia. Celkom určite v nich narazíte na pracovníkov a predajcov, ktorí sú odborníkmi v tejto oblasti a venujú sa vám v rámci komunikácie tak, aby vám vysvetlili niektoré zo zákonitostí platných pri ich výbere. 

Výber elektródy na liatinu konzultujte s profesionálmi 

Elektrody na liatinu pre zváračov

Výber elektród na liatinu

Hlavné využitie elektród na liatinu je pri oblúkovom zváraní, pričom laicky ich môžeme označiť ako kovové tyčky, ktoré výrobcovia do maloobchodnej siete predajní dodávajú v rôznych hrúbkach. V predajní vám následne zaškolený personál dokáže popísať obe základné funkcie elektród na liatinu. Prvou z nich je fakt, že dokáže zapáliť elektrický oblúk. Po zapálení oblúka dochádza k roztaveniu povrchového kovového materiálu na elektróde a následne plní funkciu prídavného materiálu. Personál v spomínaných predajniach vám rovnako dokáže popísať skladbu elektród na liatinu. Pozostávajú z dvoch častí, ktorými sú jadro a vonkajší kovový materiál. Obal plní ochrannú funkciu v podobe plynového zvonu, spomalenie ochladzovania miesta zvaru a tiež celkové stabilizovanie zváracieho oblúka. Vyhľadať radu nie je žiadna hanba a občas do predajne po ňu zájde aj zvárač s dlhoročnými skúsenosťami v obore. Aj v tejto sfére totižto badať určité trendy a vývoj, preto je vhodné z času na čas získať či preveriť informácie z prvej ruky. Čím profesionálnejšie sa zváraniu venujete, tým vyššie nároky je potrebné klásť na proces výberu a kúpy elektród. Medzi hlavné parametre patrí stabilita zváracieho oblúka a jednoduchosť jeho zapálenia, nízka úroveň produkcie dymu a nebezpečných plynov. Viac informácií o profesionálnom predajcovi zváracej techniky a zváracích materiálov nájdete na internetovej stránke https://www.interweld.sk/.